Šiaulių r. Pavėkių k. prūdelio valymas

 Atlikti darbai:
 - Telkinio vandens atsiurbimas
 - Kūdros išvalymas ir pagilinimas

Nuotraukos